Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 

 1. Administrator danych osobowych

Lagardere Travel Retail sp. z o.o. z siedzibą w 02-486 Warszawa ul. Aleje Jerozolimskie 174, jest Administratorem Twoich danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iodo@lagardere-tr.pl

W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: iodo@lagardere-tr.pl; tel. 0048 22 572 32 99; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. I.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Formularz kontaktowy – celem przetwarzania danych (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail) jest udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie. Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. b (obsługa zapytań ofertowych) lub art. 6 ust. 1 lit. f (zapewnienie odpowiedniej obsługi innych zapytań).

 III. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępnić podmioty trzecim przetwarzającym Twoje dane na podstawie i w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem, iż nie będą  one przetwarzały Twoich danych w celach innych niż udzielenie odpowiedzi na zapytanie.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/EU/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Okres przechowywania danych

1.Twoje dane pozyskane przez formularz kontaktowy w związku z  zadanym przez Ciebie pytaniem przechowujemy przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia, w którym ostatni raz kontaktowałeś się z nami w sprawie jej zawarcia.

 1. Twoje prawa

Przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia. Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli;
 4. ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 6. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych na postawie umowy lub zgody, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, ale bez ich przekazania nie możemy zrealizować celów wymienionych w pkt. II.